Скок на чуждите инвестиции в България

d181d0bad0bed0ba d0bdd0b0 d187d183d0b6d0b4d0b8d182d0b5 d0b8d0bdd0b2d0b5d181d182d0b8d186d0b8d0b8 d0b2 d0b1d18ad0bbd0b3d0b0d180d0b8d18f
0000551014 fbh

Преките чуждестранни инвестиции в България нарастват с 10.9% на годишна база до 1.46 млрд. евро, сочат предварителните данни на Българската народна банка към края на месец септември. За сравнение, през периода януари-септември миналата година нетният поток на чуждите инвестиции у нас е бил положителен в размер на 1.32 млрд. евро или със 144.6 млн. евро по-малко спрямо настоящия резултат.

Размерът на нетния поток на преките инвестиции в страната през тази година се равнява на 1.9% от брутният вътрешен продукт на България.

Конкретно през септември се отчита положителен нетен поток на чуждестранните вложения в размер на 403.7 млн. евро, спрямо положителен поток от 230 млн. евро през същия месец на миналата 2021 година.

Трябва да се отбележи, че данните за преките чуждестранни инвестиции в България са предварителни, което означава, че подлежат на ревизия, която може да измени настоящия резултат.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – септември 2022 г. са от Кипър (311 млн. евро), Италия (195.1 млн. евро) и Белгия (194.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (124.9 млн. евро) и Люксембург (65.9 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 21.1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 16.9 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 6.9 млн. евро за януари – септември 2021 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 202.9 млн. евро за януари – септември 2022 г. Той е по-голям с 268.3 млн. евро от този за януари – септември 2021 г., който е отрицателен в размер на 65.5 млн. евро, сочат данните на БНБ.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 798.4 млн. евро, при положителна стойност от 1.506 млрд. евро за януари – септември 2021 година.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 467.4 млн. евро, при отрицателна стойност от 116.7 млн. евро за януари – септември 2021 година.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари – септември 2022 г. възлиза на 296.3 млн. евро (0.4% от БВП), при 157.7 млн. евро (0.2% от БВП) за януари – септември 2021 г. През септември 2022 г. нетният поток е положителен и възлиза на 26.3 млн. евро, при положителна стойност от 23.4 млн. евро за септември 2021 година.

*БНБ публикува месечни данни за нетния поток на преките инвестиции за съответния месец, които включват всички трансакции, извършени през отчетния период. Нетният поток е отчетен съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията.

 

0000551014 article2ВИЖТЕ ПЪЛНАТА И ОРИГИНАЛНАТА СТАТИЯ ОТ НЕЙНИЯ ИЗТОЧНИК – КЛИК ТУК

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Back To Top
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Roadhelp.BG  | Coolicehost.com | СЕО.БГПревоз.БГ | СЕЛОТО.ею | Grabnete.com | Продавалник.БГ | Продавалник.TOP | Obiava.BIZ | Drones.BG | Reia11.COM | All-inclusive-services.bg | Хамалите Бг | ThermalDevices.EU | Kidscenteregear.com | Nameri.EU | Fortisimo.eu | СЕО.ЕЮ | Фотон.ЕЮ | Seo.V.BG | Rpasa.eu | Mhgroupe.EU | Novini.V.BG | Obiava.EU | Daweb.TOP | Мрежата.ею  | Mrejata.top  | Vhodove.TOP  | Пазара.БГ | Hamali.top | BezplatniObiavi.NET | NetObiavi.EU | Kvant.Biz | Beseo.EU